Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Tájékoztató

 

1. Bevezető rendelkezések
A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy a Dezső Bt. által nyújtott testedzési szolgáltatásokra, jógaórákra történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a stúdió szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

A Szolgáltató adatai
• Cégnév: Dezső Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
• Székhely: 2100 Gödöllő, Csemete-kert 11.
• Adószám: 24538554-1-13

2. Részvételi feltételek
Bővebb információt szolgáltatásinkról a www.mozgaskor.hu oldalon olvashat. Stúdiónkban jógaórákat, csoportos tornaórákat tartunk.
A csoportos órákra bejelentkezni személyesen, facebook üzenetben, és a weboldalunkon keresztül van lehetőség.
Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel, illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének vagy személyes közlésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díj teljesítése a 7. pontban foglaltak szerint történik.
Az órákra, workshopokra történő jelentkezés menete online bérlet vásárlás esetén:
i. csoportos órák menüpont alatt a megfelelő órára kattintva a bejelentkezés vagy jegyvásárlás gombbal lehetséges.
ii. A jelentkezésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja a jelentkezőt.
A résztvevő saját hibájából más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben
a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

4. Információk
A Szolgáltató a gyakorlás menetének meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel rendelkezik, köteles az oktatót erről előzetesen értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig.

5. Kapcsolattartás
A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online jelentkezés vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

6. Részvételi díjak
A részvételi díj tartalmazza a csoportos jógaóra árát egy főre, és a bérlet konstrukciókban szereplő alkalmakra.

7. Fizetés módja
A fizetési tranzakcióról minden esetben számla készül. A jelentkező fizetési szándékával hozzájárul, hogy megadja a számla készítéséhez a nevét és lakcímét.

a. Online fizetésre kizárólag a Barion rendszeren keresztül
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Szolgáltató a Barion rendszerével szerződéses jogviszonyban áll. Az internetes felületen a Barion fizetési rendszerének igénybe vételével van lehetőség bérletek vásárlására, e-fizetésére.
A Barion rendszer használatával összefüggésben felmerülő problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ily módon létrejövő jogviszonyokért, valamint az azokból fakadó jogokért és kötelezettségekért a Barion rendszer üzemeltetője a felelős.

b. Helyszínen készpénzben
A helyszínen lehetőség van készpénzben jegy és bérletvásárlásra.

8. Részvételi szabályok
A csoportos órán, képzéseken, workshopokon, egyéni jógaórán, táborokon való részvétel lehetősége az a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A csoportos órákon és edzéseken, képzéseken, workshopokon, egyéni jógaórán, táborokon való részvételből a Jógakör Jógastúió képviseletében eljáró, jelen lévő oktató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: a jógatanfolyamokon, képzéseken, workshopokon, egyéni jógaórán, táborokon a stúdió által biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja; egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti; a jógaközpontban kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi; magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a jógatanfolyam időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható.

9. Adatkezelés
A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A kurzusokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat
bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban. A kurzusra történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisában. A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni, anélkül hogy jelentkezése törlésre
kerülne. A hírlevélről leiratkozni levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján találhat „Leiratkozás /Unsubscribe” link segítségével lehet.